تاثیرات دارویی اولئوروپین موجود در زیتون

تاثیرات دارویی اولئوروپین زیتون و روغن آن از اجزای اصلی رژیم غذایی مدیترانه‌ای و مورد استفاده ی مردم جهان هستند. ترکیبات اصلی روغن زیتون شامل اسید اولئیک، ترکیبات فنلی و اسکوالن است. ترکیبات فنلی ، هیدروکسی تیروزول و اولئوروپئین ، باعث ایجاد طعم تلخی در زیتون و روغن زیتون می‌شوند. مقاله ی زیر فعالیتهای دارویی […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...