آیا ایران تولید کننده اصلی زیتون است؟

ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی زیتون است. از نظر سطح زیر کشت زیتون در حدود 84000 هکتار و از نظر تولید هفدهم است. و از نظر شورای بین المللی زیتون در رتبه 14 جهان قرار گرفته است. ریشه های تاریخی زیتون در ایران! ایران دارای چندین ویژگی جغرافیایی و ریشه تاریخی با کشورهای […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...