تغییرات آب و هوایی در حال تغییر مشخصات مواد مغذی محصولات زراعی جهان است

گزارش هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل گزارش جدید هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل (IPCC) می گوید برخی از تاثیرات تغییرات آب و هوایی ممکن است عامل تغییر در ترکیب غذایی مواد غذایی نیز باشد. در گزارش IPCC آمده است: ” آب و هوا بر طیفی از فرآیندهای بیولوژیکی تأثیر می گذارد […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...