تاثیرات دارویی اولئوروپین

تاثیرات دارویی اولئوروپین

زیتون و روغن آن از اجزای اصلی رژیم غذایی مدیترانه‌ای و مورد استفاده ی مردم جهان هستند.
ترکیبات اصلی روغن زیتون شامل اسید اولئیک، ترکیبات فنلی و اسکوالن است. ترکیبات فنلی ، هیدروکسی تیروزول و اولئوروپئین ، باعث ایجاد طعم تلخی در زیتون و روغن زیتون می‌شوند.

مقاله ی زیر فعالیتهای دارویی آن از جمله آنتی اکسیدان، ضد التهاب، ضد آتروژنیک، فعالیت های ضد سرطانی، فعالیت ضد میکروبی، فعالیت ضد ویروسی، کاهش چربی خون و کاهش قند خون را برررسی می‌کند. خواص دارویی روغن زیتون، میوه زیتون و برگهای آن به دلیل محتوای فنلی، از اجزای مهم دارو و رژیم غذایی سالم شناخته شده اند.

ترکیبات فنلی در تمام قسمتهای گیاه زیتون یافت می شود، اما نوع و غلظت آنها بین بافتهای مختلف متفاوت هستند. اولئوروپئین ، متیل-اولئوروپین ، لیگستروسید و اولئوزید اولئوزیدهای فنلی غالب در زیتون هستند. اما در این میان اولئوروپئین به طور کلی مهمترین ترین ترکیب فنلی در زیتون است که غلظت آن در میوه ی زیتون حدود ۱۴۰ میلی گرم در ۱ گرم در ماده خشک و ۶۰-۹۰ میلی گرم در ۱ گرم ماده خشک در برگ زیتون می‌باشد.

تاثیرات دارویی اولئوروپین

شیمی اولئوروپین

اولوروپین متعلق به سکویریدوئیدها است که در Oleaceae ، Gentianaceae ، Cornaleae و همچنین بسیاری از گیاهان به وفور یافت می شود. ایریدوئیدها و سکویریدوئیدها ترکیباتی هستند که معمولاً از نظر پیوندهای گلیکوزیدی دارند و از متابولیسم ثانویه ترپن ها به عنوان پیش ماده های مختلف آلکالوئیدهای ایندول تولید می شوند. سکوئیریدوئیدها در Oleaceae معمولاً از نوع اولئوزید گلوکوزیدها (اولئوزیدها) مشتق می شوند که با یک عملکرد برون ریز 8،9-الفین ، ترکیب اسید النولیک و باقیمانده گلوکوزید مشخص می شوند. اولئوروپئین یک استر 2- (3،4-دی هیدروکسی فنیل) اتانول (هیدروکسی تیروزول) است و دارای اسکلت اولئوزیدی است که در گلوکوزیدهای سکوئیریدوئید Oleaceae مشترک است عمدتا به شکل آگلایکون است که باعث می شود قند قند در روغن حل نشود.

تاثیرات دارویی اولئوروپین

سرنوشت اولوروپین در زیتون تاثیرات دارویی اولئوروپین

در رشد میوه زیتون سه مرحله معمولاً مشخص می شود: ۱) مرحله رشد: که در طی آن تجمع اولوروپین اتفاق می افتد. ۲) مرحله بلوغ سبز: که همزمان با کاهش سطح کلروفیل و اولوروپین است. ۳) مرحله بلوغ سیاه که با ظهور آنتوسیانین مشخص می شود و در طی آن سطح اولوروپین کاهش می یابد. بنابراین ، اولئوروپئین در ۲ مراحله ی اول فراوان است. تا جاییکه میتواند در این مراحل به ۱۴ درصد ماده خشک برسد. در مرحله ی سیاه شدن، سطح آن به سرعت کاهش می یابد. در بعضی از انواع (Oeuropaea var leccino) ، وقتی میوه ها کاملاً سیاه شوند ، حتی ممکن است سطح اولئوروپسن در زیتون به صفر برسد. گلوکوزید اسید النولیک و متیللوروپین و مشتقات گلوکوزیله اولوروپین، در آغاز بلوغ سبز با سطح پایین اولوروپئین ظاهر می شوند. سپس آنها میزان آن افزایش می‌یابد و در طی سیاه شدن به حداکثر خود می رسد تا زمانی که دمتیلوروپئین به ماده اصلی تشکیل دهنده زیتون سیاه تبدیل شود. ممکن است که این دو ترکیب با اثر استرازها از اولئوروپین تشکیل شده باشند زیرا فعالیت استراز در مرحله اول بلوغ به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و در طی بلوغ سیاه به حداکثر می رسد. کاهش اولوروپین همچنین با کاهش سایر اولئوزیدهای کم اهمیت دیگر مانند لیگوستروسید و افزایش سایر ترکیبات فنلی مانند فلاونوئیدهای خاص و ورباسکوزید همزمان است. در زیتون های جوان و ریز، مقدار اندکی ورباسکوزید وجود دارد. در حالی که لیگوستروساید و کورنوزید نسبتاً فراوان هستند. وقتی زیتون سبز به اندازه طبیعی رسید لیگوستروسید از بین می رود و کورنوزید که همان روند دیگر ترکیبات را دنبال می کند به راحتی به هالریدون تبدیل می شود.

تفاوت قابل توجهی در محتوای تیروزول ، هیدروکسی تیروزول و تیروزول گلوکوزید در میوه ها هنگام رشد و رسیدن درختچه وجود دارد. افزایش سطح آنها به طور مداوم با هیدرولیز اجزای با وزن مولکولی بالاتر ارتباط دارد. محتوای اسید النولیک گلوکوزید و هیدروکسی تیروزول را می توان شاخص هایی برای بلوغ زیتون در نظر گرفت. اولئوروپئین به دلیل فعل و انفعال آن با دی فنول اکسیداز (PPO ؛ EC 1.10.3.2)، در قهوه ای شدن که در زیتون های سبز اتفاق می افتد یا پس از ضربه و زخم شدن در حین برداشت یا در طی درمان های بعدی انجام می شود، در ابتدا این PPO با غشاهای کلروپلاست در ارتباط است اما در طی بلوغ افزایش پیدا میکند.
بنابراین درجه قهوه ای شدن بسته به مرحله فیزیولوژیکی میوه میتواند بسیار متفاوت باشد.

تاثیرات دارویی اولئوروپین

خواص دارویی اولئوروپین تاثیرات دارویی اولئوروپین

اولئوروپئین دارای چندین خواص دارویی است. از جمله خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد آتروژنیکی، ضد سرطانی، ضد میکروبی و ضد ویروسی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. این خواص باعث شده است که اولئوروپین به صورت مکمل غذایی در برخی از کشورها به صورت تجاری در دسترس است. علاوه بر این ، نشان داده شده است که اولوروپین از قلب در برابر مسمومیت قلبی حاد آدریامایسین محافظت می کند. همینطور ثابت شده است که فعالیت های ضد ایسکمیک و کاهش چربی خون دارد.
مقالات علمی در این باره را در لینک‌های زیر بخوانید:
Olive Oil Phenols Are Absorbed in Humans
ScienceDirect
ScienceDirect

 

اثر آنتی اکسیدانی اولئوروپین

اولوروپئین به طور قوی از اکسیداسیون ناشی از سولفات مس در لیپوپروتئین های LDL جلوگیری می کند. اولئوروپین هم توانایی پاک کردن اکسید نیتریک و هم ایجاد افزایش بیان اکسید نیتریک سنتاز (iNOS) در سلول را دارد. نشان داده شده است اثر مهار اولئوروپئین با توجه به اسید هیپوکلروس (HOCl) اثربخش است. HOCl یک ماده اکسیداتیو است که در داخل بدن توسط میلوپراکسیداز نوتروفیل در محل التهاب تولید می شود و می تواند به پروتئین ها از جمله آنزیم ها آسیب برساند.
تحقیقی با خرگوشهای آزمایشگاهی انجام شد که از رژیمهای غذایی ویژه ای حاوی روغن زیتون و اولوروپین تغذیه می کردند. نتایج نشان داد که افزودن اولوروپئین توانایی LDL را برای مقاومت در برابر اکسیداسیون افزایش می دهد و همزمان باعث کاهش سطح کلسترول آزاد و استری شده در پلاسما می شود.
علاوه بر این نشان داده شده است که تجویز فنولیک کاتکولیک از روغن زیتون (اولئوروپئین) باعث کاهش دفع ادرار 8-iso-PGF2α می شود که نشان دهنده پراکسیداسیون چربی داخل بدن در داوطلبان مکمل است.
مقالات علمی دراین باره را در لینک های زیر بخوانید:
ScienceDirect
ScienceDirect
ScienceDirect
Biological activities and metabolic fate of olive oil phenols

 

اثر ضد التهابی اولئوروپین تاثیرات دارویی اولئوروپین

اولوروپئین از طریق القای فرم القایی آنزیم نیتریک اکسید سنتاز ، تولید اکسید نیتریک (NO) در ماکروفاژهایی را که با لیپوپلی ساکارید به چالش کشیده می شوند ، افزایش می دهد ، بنابراین فعالیت عملکردی این سلولهای ایمنی بالا افزایش می یابد. به خوبی شناخته شده است که اولئوروپئین با مهار فعالیت لیپوکسیژناز و تولید لکوترین B4 اثرات ضد التهابی ایجاد می کند.
مقاله ی منبع:
ScienceDirect

 

اثر ضد آتروژنیک

تحقیقاتی در سال در سال 2003 انحام شد و در آن نشان داده شد که اولوروپین باعث کاهش چسبندگی سلول مونوسیتوئید به اندوتلیوم تحریک شده و همچنین mRNA و پروتئین چسبندگی سلول عروقی مولکول 1 (VCAM-1) می شود. جریان مجدد در قلب ایسکمیک با انتشار سریع گلوتاتیون اکسید شده همراه بود. در قلب ایسکمیک تحت درمان با اولوروپین، این انتشار به طور قابل توجهی کاهش یافته و با جلوگیری از پراکسیداسیون لیپید غشایی همراه است ، که یک عامل کلیدی در پاتوژنز تصلب شرایین محسوب می شود.
مقاله ی منبع:
ScienceDirect

تاثیرات دارویی زیتون

اثر اولئوروپین در محافظت از پوست

طی تحقیقاتی که رو‌ی اثر روغن زیتون روی پوست انجام شد نشان داده شد که ترکیبات فنلی روغن زیتون یک اثر آنتی اکسیدانی مستقیم بر روی پوست دارند. به خصوص اولوروپئین ، که به عنوان یک پاک کننده رادیکال های آزاد در سطح پوست عمل می کند. محققان اظهار داشته اند که اثرات پیشگیرانه عصاره برگ زیتون و اولئوروپئین بر آسیب پوستی مزمن و سرطان زایی و رشد تومور ناشی از UVB ممکن است به دلیل مهار بیان VEGF ، MMP-2 ، MMP-9 و MMP-13 از طریق کاهش سطح COX-2 باشد.
منابع:
Google Scholar
Oxford Academic

تاثیرات دارویی زیتون

اثر ضد سرطانی اولئوروپین

بسیاری از مواد تشکیل دهنده روغن زیتون به عنوان عوامل موثر در جلوگیری از بروز و پیشرفت سرطان چند مرحله ای شناخته شده است.
تحقیقات نشان داده است که اولئوروپئین از رشد سلولهای LN-18 ، یک رده سلول گلیوبلاستوما جلوگیری می کند.
همچنین ثابت شده است که اولئوروپئین آگلیکون قوی ترین ترکیب فنلی در کاهش دوام سلول سلول سرطان پستان است. سلولهای SKBR3 تقویت شده با آنکوژن HER2 ∼5 برابر سلولهای MCF-7 منفی نسبت به اولئوروپئین آگلیکون حساس بودند.
سکوئیریدوئیدها دی استوکسی اولئوروپین آگلیکون ، لیگستروسید آگلیکون و اولوروپئین آگلیکون ، با تحریک انتخابی مقادیر بالای سلولهای آپوپتوز در کارسینومای پستان با فشار بیش از حد HER2 ، باعث ایجاد اثرات شدید تومورزایی می شوند. این ترکیبات به طور قابل توجهی پروتئین HER2 را تخلیه کرده و اتوفسفریلاسیون تیروزین HER2 را به صورت وابسته به دوز و زمان کاهش می دهند.
اولوروپئین به طور قابل ملاحظه ای باعث کاهش زنده ماندن سلولهای MCF-7 و کاهش تعداد سلولهای MCF-7 با مهار سرعت تکثیر سلولی و القای آپوپتوز سلول می شود. علاوه بر این ، اولئوروپئین از نظر آماری یک بلوک انتقال فاز G1 به S را نشان می دهد که با افزایش تعداد سلول ها در فاز G0 / G1 آشکار می شود.
همچنین فعالیت ضد تکثیر عصاره های خام و مواد شیمیایی شیمیایی (ترکیب غالب عصاره ها اولئوروپئین است) در برابر رده های سلولی در غلظت های میکرومولار پایین را نشان داد. این عصاره ها از تکثیر سلولی آدنوکارسینومای پستان انسان (MCF-7) ، سرطان مثانه انسان (T-24) و اندوتلیال مویرگی مغز گاو (BBCE) جلوگیری می کنند.
منابع:
ScienceDirect
BMC Cancer
BMC Cancer
BMC Cancer
Article Antiproliferative And Apoptotic

 

اثر اولئوروپین در دیابت

اولوروپئین دارای اثر ضد قند خون در افراد دیابتی است . اولئوروپئین باعث جلوگیری از افزایش قند خون و فعالیت اکسیداتیوی ناشی از دیابت می شود. این امر که نشان می دهد تجویز اولوروپئین در پیشگیری از عوارض دیابتی مرتبط با فعالیت اکسیداتیوی مفید است.
منابع:
Hypoglycemic Activity of Olive Leaf
ScienceDirect

تاثیرات دارویی زیتون

اثر ضد میکروبی اولئوروپین

نشان داده شده است که اولئوروپئین دارای فعالیت ضد میکروبی قوی علیه هر دو باکتری گرم منفی و گرم مثبت و همچنین مایکوپلاسما است. بنظر می رسد ساختارهای فنلی مشابه اولوروپین با آسیب رساندن به غشای باکتریایی و یا بر هم زدن پپتیدو گلیکان های سلول ، اثر ضد باکتریایی آن را ایجاد می کنند. محققان از روشهای بیوفیزیک برای بررسی تعامل بین اولوروپئین و لیپیدهای غشایی استفاده کرده اند. با این حال، مکانیسم دقیق فعالیت ضد میکروبی اولوروپئین هنوز کاملاً ثابت نشده است. اگرچه نظر برخی از محققان این است که این امر به دلیل وجود سیستم ارتو دیفنولیک (کاتکول) است. همینطور گفته شده گروه گلیکوزید در توانایی نفوذ به غشای سلول و رسیدن به محل مورد نظر را موثر است. و همینطور علت این امر اینطور بیان شده است که مکانیسم دیگری که اولئوروپین بطور مستقیم مستقیم فاگوسیتوز را به عنوان پاسخ سیستم ایمنی بدن به میکروب ها تحریک میکند. محصولات اولئوروپئین و هیدرولیز قادر به جلوگیری از تولید و تولید انتروتوکسین B توسط استافیلوکوکوس اورئوس ، رشد سالمونلا انتریتیدیس و جوانه زنی و در نتیجه رشد اسپور باسیلوس سرئوس هستند. اولوروپئین و سایر ترکیبات فنلی (اسیدهای p-hydroxybenzoic ، vanillic و p-coumaric) به طور کامل از رشد کلبسیلا پنومونیه ، اشرشیاکلی و B. cereus جلوگیری می کنند [58]. اخیراً سودانا و دیگران [68] فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ Olea europaea (زیتون) تجاری (فراوان الئوروپئین) علیه کمپیلوباکتر ژژونی ، هلیکوباکتر پیلوری و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) را نشان داد. نویسندگان همچنین نشان دادند که این عصاره ها با کاهش گزینشی سطح H. pylori و C.jjuni در تنظیم ترکیب فلور معده نقش دارند.
منابع:
On the In-vitro Antimicrobial Activity of Oleuropein and Hydroxytyrosol
Antimicrobial Properties of Oleuropein and Products of Its Hydrolysis from Green Olives
In vitro antimycoplasmal activity of oleuropein
Differential effects of oleuropein, a biophenol from Olea europaea, on anionic and zwiterionic phospholipid model membranes
Olive biophenols: functional effects on human wellbeing
Effect of phenolic compounds and oleuropein on the germination of Bacillus cereus T spores
Antimicrobial activity of commercial Olea europaea (olive) leaf extract

تاثیرات دارویی زیتون

اثر ضد ویروسی اولئوروپین تاثیرات دارویی اولئوروپین

طی تحقیقاتی ادعا شده است که اولوروپئین دارای فعالیتهای ضد ویروسی قوی علیه مونونوکلئوز تبخال ، ویروس هپاتیت ، روتاویروس ، ویروس راینو گاو ، پارو ویروس سگ و ویروس لوسمی گربه است. مطالعات نشان داده اند که اولئوروپئین یک فعالیت ضد ویروسی قابل توجهی در برابر ویروس انسدادی تنفسی و ویروس پارا آنفلوانزا نوع 3 از خود نشان می دهد.
همچنین گزارشات علمی مبنی بر اینکه عصاره برگ زیتون فعالیت مهارکننده HIV-RT 3TC را افزایش می دهد وجود دارند.
تحقیقی درباره ی اثر عصاره برگ زیتون از نظر فعالیت ضد ویروسی در برابر ویروس سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHSV) ، یک ویروس رابدوسی سالمون ، و در برابر عفونت و تکثیر HIV-1 صورت قرار گرفت. نتیجه ی این تحقیق این بود: انتقال سلول از سلول به سلول HIV به روشی وابسته به دوز با EC50s 0.2 میکروگرم بر میلی لیتر مهار شد و تکثیر HIV در یک آزمایش in vitro مهار شد.
منابع:
Method and composition for antiviral therapy
In Vitro Evaluation of Secoiridoid Glucosides from the Fruits of Ligustrum lucidum as Antiviral Agents
Google Scholar

 

اثر ضد پیری اولئوروپین

فیبروبلاست های طبیعی انسان به دلیل عوامل ژنتیکی و محیطی تحت پیری تکثیر قرار می گیرند. پروتئازوم، یک پروتئاز چند لیزری غیر لیزوزومی در هنگام پیری در عملکرد اختلال پیدا میکند. و افزایش آن پیری را در فیبروبلاست های انسانی به تأخیر می اندازد. همینطور اولئوروپئین فعالیت های پروتئازوم را در شرایط آزمایشگاهی به طور موثرتری نسبت به سایر فعال کننده های شیمیایی شناخته شده -احتمالاً از طریق تغییرات ساختاری پروتئازوم- افزایش می دهد. علاوه بر این درمان مداوم فیبروبلاست های جنینی انسان با اولوئوروپین در مراحل اول، سطح داخل سلولی گونه های فعال اکسیژن (ROS) را کاهش می دهد. میزان پروتئین های اکسید شده را از طریق افزایش میزان تخریب با واسطه پروتئازوم کاهش می دهد و عملکرد پروتئازوم را در طول پیری تکثیر حفظ می کند. از همه مهمتر درمان های مبتنی بر اولئوروپین از نظر ظاهری پیری را به تأخیر می‌اندازند و طول عمر این افراد تقریباً ۱۵٪ افزایش یافته است‌. تاثیرات دارویی اولئوروپین.
منبع:
The Olive Constituent Oleuropein Exhibits Proteasome Stimulatory Properties In Vitro and Confers Life Span Extension of Human Embryonic Fibroblasts

تاثیرات دارویی اولئوروپین

اثر اولئوروپین در محافظت از نور تاثیرات دارویی اولئوروپین

طبق نظریه رادیکال های آزاد، پیری نتیجه آسیب اکسیداتیو عمدتا به میتوکندری، در طول زندگی یک فرد است. برخی از آسیب های اکسیداتیو را نمی توان به طور کامل خنثی کرد زیرا منجر به اختلال عملکرد سلولی می شود. غشای میتوکندری به دلیل وجود پیوند دوگانه کربن-کربن در دم چربی فسفولیپیدهای آن ، که منجر به تولید بیماری شناختی و تخریب عصبی می شود به حمله رادیکال های آزاد بسیار حساس هستند. مطالعات علمی به تأثیر مثبت پلی فنول های استخراج شده طبیعی بر بروز اختلالات مرتبط با سن ، مانند زوال عقل اشاره کرده اند. یک مطالعه گزارش کرده است که اولوروپئین باعث کاهش یا حتی جلوگیری از تجمع Aβ می شود که پایه ی بیماری آلزایمر (AD) است. اثر بالقوه اولوروپین بر عملکرد مغز در AD مشابه آترواسکلروز است زیرا هر دو بیماری وابسته به سن هستند که در آنها تجمع غیر طبیعی متابولیت طبیعی (به ترتیب کلسترول و Aβ) بر علائم بالینی مقدم است و منجر به بیماری می شود.. ارتباط بین بیماری قلبی، هایپرکلسترولمی و AD به دلیل مکانیسم های مشابه پاتوژنز این اختلالات است. شواهد عینی نشان می دهد که مداخلات مرتبط با کلسترول می تواند رسوب Aβ را تغییر دهد. همینطور نشان می دهد که اولئوروپئین ممکن است در کنترل AD موثر باشد. تحقیقات درمورد اثر محافظتی ضد التهابی اولئو وپین در برابر AD نشان می دهد که یک عصاره طبیعی پلی فنولیک ، مانند اولئوروپین، می تواند در برابر بیماری وابسته به سن موثر باشد. تاثیرات دارویی اولئوروپین.
منابع:
Annual Review of Nutrition
Noncovalent interaction between amyloid-β-peptide (1–40) and oleuropein studied by electrospray ionization mass spectrometry
Cholesterol modulation as an emerging strategy for the treatment of Alzheimer’s disease
Atherosclerosis, apolipoprotein E, and prevalence of dementia and Alzheimer’s disease in the Rotterdam Study
Hypercholesterolemia Accelerates the Alzheimer’s Amyloid Pathology in a Transgenic Mouse Model
A Cholesterol-Lowering Drug Reduces β-Amyloid Pathology in a Transgenic Mouse Model of Alzheimer’s Disease
Statins and the risk of dementia
Risk of Alzheimer’s disease and duration of NSAID

یک دیدگاه برای “تاثیرات دارویی اولئوروپین موجود در زیتون”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...