تلخ و تند: ویژگی های مثبت روغن زیتون

تلخی و تندی ویژگی های مثبتی هستند و به کیفیت روغن زیتون مربوط می شوند. این ویژگیها مستقیماً با مقدار پلی فنولهای موجود در روغن ارتباط دارد. پلی فنول ها به دلیل اولئوروپئین ، پلی فنول منحصر به فرد روغن زیتون ، طعم تلخی به روغن می دهند. از طرف دیگر ، سوزش گلو به دلیل […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...